KasKompas is een training met individuele begeleiding in het leren omgaan met geld.

De training begint met het leggen van een theoretische basis. In twee bijeenkomsten worden relevante termen besproken en wordt aandacht besteed aan de invloeden van buitenaf op de eigen beslissingen. Deze kennis wordt in 1-op-1 gesprekken (bij de jongere thuis) vertaald naar de eigen situatie. Er wordt aangeleerd hoe je een kasboek bijhoudt om inzicht te krijgen in het eigen geldgedrag. Op die manier wordt meteen zichtbaar waar mogelijk iets kan/moet veranderen. Ook het stellen van spaardoelen op korte en langere termijn komt aan bod. Zo wordt het voor iedereen interessant om er daadwerkelijk iets van te maken; de beloning is immers dat je het doel haalt. Of dit nu een nieuw computerspel is over vier maanden of een brommer over twee jaar.

Er wordt zeker niet gezegd wat iemand moet doen met zijn/haar geld, maar door middel van gerichte vragen worden afwegingen gemaakt die leiden tot bewuste keuzes. Gedurende het traject wordt de begeleiding minder intensief wanneer dit mogelijk is, totdat uiteindelijk het financiële inzicht groot genoeg is om zelfstandig door te gaan. Natuurlijk blijft de mogelijkheid open om tussentijds ondersteuning te vragen. We zijn pas klaar op het moment dat het inzicht en (zelf)vertrouwen voldoende opgebouwd zijn. Dus KasKompas begeleidt zolang als nodig is en geeft de richting aan voor een geldbewuste toekomst.