Aimee - 2020- 4

Wie ben ik?

Mijn naam is Aimée Langer. Professioneel ben ik al sinds 2002 werkzaam in financieel-administratieve functies. Persoonlijk ben ik me als (pleeg)moeder erg bewust van het belang van een stabiele basis, niet alleen op het gebied van geld. KasKompas is het gevolg van de combinatie van mijn professionele en persoonlijke ambities.

null

Waarom KasKompas?

Iedereen (h)erkent het risico op schulden als gevolg van het niet goed omgaan met geld. Wanneer je je niet bewust bent van de gevolgen, klinkt het fantastisch om die nieuwste telefoon te kopen, terwijl je er nog niet voor hoeft te betalen. Maar uiteindelijk betaal je meer dan wanneer je meteen afrekent.

In een ideale situatie leert ieder kind gedurende de opvoeding over geld en hoe je daarmee omgaat. Helaas bevinden veel jongeren zich niet in deze ideale situatie. Soms omdat de omstandigheden niet stabiel genoeg zijn, soms omdat een kind niet de capaciteit heeft om de materie te begrijpen, en soms omdat de omgeving (ouders/verzorgers) niet in staat is de noodzakelijke kennis over te dragen.

Toch wordt ook van deze jongeren verwacht dat zij vanaf hun 18e verjaardag zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen. Jammer genoeg bewijst de praktijk vaak dat de basis op dat moment nog niet voldoende stevig is. Niemand wordt op zijn 18e verjaardag ’s morgens wakker met de gedachte: “Nu ben ik volwassen en weet ik hoe alles moet.”

null

Wat doet KasKompas?

KasKompas is een praktische training waarin jongeren leren hoe zij een kasboek kunnen bijhouden waarmee zij inzicht krijgen in hoe zij met hun geld omgaan. Invloeden van buitenaf worden besproken en ook wordt benoemd hoe deze effect hebben op het eigen uitgavenpatroon. Dit inzicht leidt tot het beter afwegen van voor- en nadelen en dus tot bewustere keuzes. We werken ook aan een oplossing voor eventueel al aanwezige schulden. Ik ga niet op de stoel zitten van ouder of opvoeder, maar ondersteun door inzicht te geven en bewustwording te creëren.

KasKompas is een training waarin jongeren leren bewust met geld om te gaan. Met deze preventieve training en individuele begeleiding wordt een solide basis gelegd waarmee de financiële zelfredzaamheid wordt vergroot en dus het risico op financiële problemen wordt verkleind.

 

Kaskompas briefgeld varken
null

Voor wie is KasKompas?

De training van KasKompas is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar die, om wat voor reden dan ook, geen (voldoende) stevige basis hebben in het bewust omgaan met geld. Denk hierbij aan:

 • null

  Uit huis geplaatste jongeren,

  die behoefte hebben aan extra, externe begeleiding op financieel vlak. Vaak is er in een gezinsvervangende situatie niet voldoende gelegenheid of aandacht voor persoonlijke, financiële ondersteuning.

 • null

  Jongeren uit minima-gezinnen,

  waarvan de ouders en/of verzorgers zelf de noodzakelijke kennis niet kunnen overdragen.

 • null

  Jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking,

  die moeite hebben de materie te begrijpen. KasKompas doet een stap terug en begint bij de basis om de jongeren in kwestie vanaf het begin mee te nemen en zo de situatie inzichtelijk en overzichtelijk te maken.

 • null

  Jongeren,

  met een verstoorde, onderlinge verstandhouding met de ouder/verzorger waardoor deze basiskennis niet voldoende kan worden overgebracht.