Verantwoordelijkheid van u als overheid.

Gemeenten zijn, sinds 01 januari 2015, verantwoordelijk voor de uitvoering van alle vormen van jeugdhulpverlening. Iedere jongere heeft immers recht op de ondersteuning die hij/zij nodig heeft. Hiervoor heeft u als overheid diverse tools beschikbaar. Specifiek voor het verkleinen van het risico op financiële problemen bij jongeren is KasKompas ontwikkeld.

null
budget

Wat is KasKompas?

KasKompas is een individuele training voor jongeren vanaf 16 jaar waarin zij leren bewust om te gaan met geld. KasKompas bereidt hen voor op de zelfstandigheid die van hen wordt verwacht vanaf hun 18e verjaardag. Met deze preventieve training en persoonlijke begeleiding wordt een solide basis gelegd waarmee de financiële zelfredzaamheid wordt vergroot en dus het risico op financiële problemen wordt verkleind.

null

Van investering naar besparing.

Voor gemeenten is het inzetten van KasKompas interessant voor meerdere afdelingen. Door te investeren in financiële opvoeding van de jeugd kunt u voorkomen dat een jongere in een latere fase een beroep gaat doen op uw schuldhulpverlening. Of mogelijk kunt u een bewindvoeringsmaatregel voorkomen. Een relatief kleine investering op korte termijn zorgt voor een forse besparing op de lange termijn.

De training van KasKompas is bedoeld voor jongeren die, om wat voor reden dan ook, geen (voldoende) stevige basis hebben in het bewust omgaan met geld.

Dus, bent u op zoek naar een expert voor de financiële opvoeding van de jongeren uit uw gemeente? Neem dan contact op met Aimée Langer via 06-28053569 of mail naar aimee@kaskompas.nl.